Navigácia

Počet návštev: 93907
Utorok 11. 12. 2018

Kontakt

 • Základná škola 1. - 4. ročník
  Sveržov 52
 • 0907 197753

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • SJL- učebnica str. 47, PZ str. 23, PVO - str. 40

 • Mikuláš

  Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš drahý,

  každý rok nosievaš do školy dary.

 • Slnečná sústava

  16. 11. - štvrtáci zvládli domácu úlohu z prírodovedy na 1 s hviezdičkou. Zhotovili nádhernú "slnečnú sústavu" - nahliadnite do galérie fotografií a posúďte sami.

 • Október - mesiac úcty k starším

  23. 10. si žiaci pripravili kultúrny program pre našich starých rodičov, ako vďaku za všetko čo pre nás urobili.

 • Tri prasiatka

  22.10. nás navštívilo Bardejovské divadlo s krásnou a poučnou rozprávkou Tri prasiatka.

 • Záložka do knihy spája školy

  V mesiaci október sa žiaci zúčastnili 9. ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy". Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Našou partnerskou školou bola Základní škola Zámrsk v okrese Ústí nad Orlicí z Českej republiky.

 • Hovorme o jedle

  Od 16. 10. do 20. 10. sa uskutočnil 5. ročník týždňa "Hovorme o jedle". Žiaci sa zapojili rôznymi aktivitami. Cieľom projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí o potravinách a dobrých stravovacích návykoch.

 • Finančná akadémia

  9.10. našu školu navštívila pani Bartková z Nadácie Partners s cieľom koncepčného vzdelávania detí v oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci si formou rozprávky Tri groše precvičili vedomosti o financiách a učili sa správnemu vzťahu k peniazom.

 • Ochrana pred požiarmi očami detí

  Dňa 3. 10. si žiačka 4. ročníka - Laura Verčimáková prevzala ocenenie za 1. miesto v celoslovenskej súťaži v literárnom prejave "Ochrana pred požiarmi očami detí" za školský rok 2017/2018. Blahoželáme!!!

 • Európsky týždeň športu

  Dňa 9. 9. - v duchu kampane BeActive, na podporu "Európskeho týždňa športu" sa uskutočnil turistický pochod okolo krížov, kaplnky a kostolov v našej obci.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola 1. - 4. ročník
  Sveržov 52
 • 0907 197753

Fotogaléria